Instrukcja montażu urządzenia IMPULS

Krok po kroku montujemy urządzenie IMPULS w miejscu jego przeznaczenia!

W pudełku powinno znajdować się:

  1. Urządzenie IMPULS z przewodem zasilającym zainstalowanym na stałe do generatora
  2. Opaski do przymocowania przewodu cewek na instalacji wody
  3. Kołki mocujące urządzenie do ściany 2 szt.
  4. Cewka generatora linka zakończona wtykami jack
  5. Opakowanie plus instrukcja montażu i obsługi

Przed przystąpieniem do zainstalowania generatora impulsowego sprawdź czy urządzenie po włączeniu do gniazda zasilającego pokazuje na przednim panelu zasilanie(kontrolka powinna się świecić). Jeżeli wszystko jest zgodnie z instrukcją przystępujemy do montażu urządzenia IMPULS.

Przygotuj powierzchnie rurociągu do montażu tak aby była czysta.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie linki cewki do zainstalowania na rurociągu. Linkę należy uchwycić pośrodku opaską do rury lub zaznaczyć flamastrem lub kawałkiem taśmy jej środek. 

Tak przygotowaną cewkę przykładamy do instalacji wcześniej przygotowanej i mocujemy środek do instalacji.

Po  tym kroku zostawiamy pomiędzy dwoma cewkami odstęp 20 cm (dotyczy urządzeń IMPULS STANDARD)

Cewkę, którą zaczynamy nawijać na instalację zawsze robimy to z dużą starannością tak, aby ciasno została ona nawinięta zwój przy zwoju( tworzy to tzw. ściśniętą sprężynę) patrz zdjęcie instalacji cewki.

Ilość zwojów, które należy nawinąć na jedną stronę(patrz tabela)uzależnione jest to od twardości wody, jeżeli został Ci dłuższy odcinek linki możesz go nawinąć tak aby starczył do gniazda sygnałowego. Dłuższa cewka spowoduje mocniejsze działanie w rozpuszczaniu starego kamienia.

Pamiętaj jeżeli kupiłeś np. urządzenie na rurociąg do średnicy 32 mm  to nie można go zainstalować do średnicy 40 mm ponieważ nie będzie działał poprawnie. Natomiast wszystkie urządzenia zakupione na daną średnicę można zawsze zainstalować na mniejsze instalacje.   

Uwaga!
Cewka nawinięta nie może mieć między zwojami przerw.

Jednym z najbardziej istotnych szczegółów w montażu cewki jest to, aby zawsze była nawijana w tym samym kierunku. Aby Państwu to zobrazować to jest tak jakby sprężynę z drutu pośrodku rozciągnąć i w takim stanie ma być założona na instalacje wodne. Patrz zdjęcie.

Zostaw taką długość przewodu z cewki, aby można było swobodnie go wpiąć do urządzenia po instalacji na rurociągu.

Urządzenie - generator przyłóż do ściany w poziomie lub pionie ( nie ma to znaczenia) odznacz miejsca osadzenia kołków rozporowych nawierć dziury i przymocuj go do ściany. 

Dla systemów Impuls Standard przygotowane są dwie opcje dla montażu na instalacje wykonane z materiału stalowego i plastik.

Impuls Standard posiada trzy wtyki do których podłączamy zainstalowane cewki.

  1. Gniazdo środkowe jest wspólne dla obu typu instalacji, wytkamy zawsze do niego jedną wtyczkę
  2. Teraz drugą wtyczkę wtykamy zgodnie z tym z jakiego materiału posiadamy instalację.
  3. Podłącz do prądu i urządzenie Impuls zaczyna działać i spełnia swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem.