Jak to działa pod kątem naukowym?

Urządzenie dzięki dwóm cewkom wytwarza pole elektromagnetyczne dzięki czemu, wytworzone pole oddziałuje na strukturę wodorowęglanu wapnia zaburzając jego równowagę.

Cały proces jest opisany prostym wzorem.

Ca(HCO₃)₂ + IMPULS -> CaCO₃ (monokryształ) + H₂O + CO₂

Wodorowęglan wapnia i magnezu w postaci monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu nie budują trwałych struktur. CaCO₃ w postaci monokryształu jest całkowicie wypłukiwane z instalacji wodnej. Ponadto uwolniony dwutlenek węgla wchodzi w reakcje z istniejącymi osadami kamienia, które także są usuwane.

Urządzenia IMPULS zabezpieczają również instalacje miedziane i stalowe przed korozją (rdzewieniem).

Jak widać, nie ma tutaj żadnych specyficznych składników usuwających związki wapnia. Jest to metoda całkowicie bezpieczna i naturalna. Można zauważyć jedynie działanie czystej fizyki.

Uwaga!

Urządzenia działające na zasadzie impulsowego uzdatniania wody nie usuwają kamienia z wody tylko przyczynę jego monolitowania!

Generatory IMPULS zmieniają strukturę wodorowęglanów, z których to bez tej technologii powstawałby twardy kamień.  Korzystający z generatorów impulsowych po prostu nie będziesz miał twardych osadów. Technologia uzdatniania wody impulsowa to fizyczne uzdatnianie wody, a nie chemiczne na złożach jonitowych, w którym usuwa się całkowicie węglan wapnia zamieniając go na chlorek sodu.